ردیاب خودرو

ردیاب (GPS)

 GPS به معنای سیستم موقعیت یاب جهانی (Global Positioning System) نامیده شده است. بسیاری از ما نام این وسیله را شنیده ایم اما در مورد عملکرد و استفاده آن اطلاعات بسیار کمی داریم اما در صورتی که بخواهیم در مورد این سیستم اطلاعات تکمیلی داشته باشیم باید گذری بر روی مفاهیم آن داشته باشیم.

بسیاری از ما نام این وسیله را شنیده ایم اما در مورد عملکرد و استفاده آن اطلاعات بسیار کمی داریم اما در صورتی که بخواهیم در مورد این سیستم اطلاعات تکمیلی داشته باشیم باید گذری بر روی مفاهیم آن داشته باشیم.

از کاربردهای آن می توان به:

  • در هدایت هلیکوپترها در عملیات نجات آسیب دیدگان.
  • تهیه نقشه های کشاورزی.
  • در مسیریابی هواپیماها و یا علامت گذاری مناطقی که باید سمپاشی شود.
  • در دریانوردی.
  • مسیریابی در جنگلها.

آخرین و شاید پرکاربردترین مورد استفاده ترکیبی از GPS/GIS جهت رسیدن به مقصد از سریع ترین مسیر است.

جالب است بدانید ماهواره های GPSدر حدود 900kg وزن و 5 متر طول دارند دانشمندان عمر مفید این ماهواره ها برای 5/7 سال طراحی کرده اند اگرچه در حال حاضر و انواع جدید آن بیش از این در مدار قرار می گیرند. نکته قابل توجه دیگر آن است که آنها در یک مدار حرکت نمی کنند ! اگرچه در مدلهای جدید همه انواع آنها یکی نیستند اما بیش تر نمونه های آن دارای 6 مدار با فاصله 60 درجه و در هر مدار 4 ماهواره وجود دارد و این امکان را فراهم می سازد که با وجود اشکال و خرابی 2 ماهواره در هر مدار سیستم کار نرمال خود را انجام دهد. هر سطح مداری شیبی برابر با 55 درجه با سطح مدار استوایی دارد. ارتفاع مدار که km 20000 است باعث ثابت ماندن ماهواره ها در مدار مورد نظر خود می شود. همچنین ارتفاع زیاد ماهواره باعث پوشش منطقه وسیعی در روی زمین می گردد.